Sua Pankhi Thada Vastra Va Laal Peela Lehariya Ka Pichoda Va Paag Ruperi Kinari, Kaan Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Ki Va Moti Ki Chandrika, Aavaran Moti Va Panna Ke, Maala Safed Va Ek Kamal Ki Va Do Safed Hemal Ki.