Shrinathji Online Sewa – Daily Darshan

October 15, 2020
13 – Ashwin Krushna Triyodashi

Firozi Thada Vastra Va Kesari Pichoda Va Kule, Matsyakrut Kundal Avam Shree Mastak Par Peeli Suneri Chandrika, Aavararn Moti Va Panna Ke, Maala Ek Safed