Shrinathji Online Sewa – Daily Darshan

October 21, 2021
01 – Kartik Krushna Pratipada

Sua Pankhi Thada Vastra Firozi Khoontar Vaagha Ruperi Chape Ka Pajama Ruperi Kinari Ke Suthiya Fenta Suneri Kinari Ka, Kaano Mein Double Gutti, Shri Mastak Par Morpankhi Va Gwal Paag Ki Joad Aavaran Sone Moti Manek Ke, Maala Ek Safed