Safed Pichoda Aur Kule Ruperi Kinari Ke, Kano Mein Mayurakrut Kundal, Shree Mastak Par Mor Chandrika, Aavaran Sone Moti Aur Panna Ke, Maala Do Safed