Panni Thada Vastra, Chandani Khoontdar Vaagha Pajama, Paag Ruperi Kinari Ke, Laal Moje, Kano Mein Makarakrut Kundal, Shri Mastak Par Sone Moti Ki Pankho Ki Gol Chandrika, Moti Ki Choti, Aavaran Bhari Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Safed