Halka Gulabi Thada Vastra Megh Shyam Chaufuli Ka Malkanch Ruperi Kinari Ka Va Kule Avam Shri Mastak Par Suneri Tipara Ka Saaj, Aavaran Jyada Suneri Avam Maala Do Safed.