Kesari Pichoda Aur Kesari Kule Ruperi Kinari, Shree Mastak Par Gulabi Aur Hari Phool Ki Mor Shikha, Safed Moti Ke Aavaran, Maala Safed.