Halka Gulabi Thada Vastra Safed Ruperi Jari Ke Pajama Angocha Avem Pheta, Karn Phool Avem Shri Mastak Par Safed Moti Ki Mor Shikha Avem Paag Aur Sone Moti Ke Aavaran, Do Maala Safed Va Peeli