Chandani Pichoda Va Phenta Ruperi Kinari Ka, Kaano Mein Gutti, Shree Mastak Par Phoolo Ki Mor Sheekha Va Gwal Paag, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Safed Va Ek Hari.