Chandani Thada Vastra Laal Mein Neeli Butti Ka Khoontdar Vaagha Pajama Paag Ruperi Kinari, Kano Mein Matsyakrut Kundal Shri Mastak Par Mor Pankhi Ke Tipare Ka Saaj Va Neelam Ki Choti, Aavara Bhari Sabhi Sone Va Neelam Ke, Maala Ek Gulab Ki