Halka Gulabi Pichoda aur Paag Kano Mein Gutti, Shree Mastak Par Naagfani Kaaktara Aur Turra, Aavaran Sone Moti Ke, Maala Do Peeli Aur Ek Safed Gulab Ki.