Kali Ki Pardhani Va Paag, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Kali Ki Double Kilangi, Aavaran Moti Sone Ke, Maala Do Safed, Ek Kamal Ki Va Ek Hari.