Dwadash Jyotirlingani

द्वादश ज्योतिर्लिन्गनी
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम
उज्जयिन्यां महाकाल ओमकार ममलेश्वरम ||१||

परल्यां वैधनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम
सेतुबंधे तू रामेशं नागेशं दारुकावने  ||२||

वाराणस्याम तू विश्वेशं त्रियम्बकम गौतमीतटे
हिमलाये तू केदारं धुशमेषम च शिवालये ||३||

एतानी ज्योतिर्लिंगानी सायं प्रातः पठेननरः
सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणें विनश्यति ||४||