Peela Thada Vastra Avam Laal Pichoda Ruperi Kinari Ka Va Laal Paag Teen Karnphool Va Shri Mastak Par Mor Shikha Avam Aavaran Jyada Panna Ke, Maala Safed Gulabi Va Peeli Aur Pavitra Avam Dono Hatho Pe Rakhi Bandhi Huyi.