Aasmani Thada Vastra, Kesari Khontdaar Vaagha Pajama Paag, Laal Moje, Kandhe Par Do Angoche, Ek Ruperi Jari Ka Aur Ek Ruperi Mein Laal Lehariya Ruperi Kinari, Kano Mein Mayurakrut Kundal, Shri Mastak Par Dono Taraf Sone Moti Ki Teen Teen Kilangi Va Mor Shikha Ya Kirit, Aavaran Bhari Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Safed Gunj Ki.