Suthiya Dhoti Va Angocha Ruperi Kinari Ka, Kali Ki Paag Va Shri Mastak Par Kali Ka Mukut, Kaano Mein Kali Ke Matsyakrut Kundal, Aavaran Sabhi Kali Ke, Maala EK Safed Aur Ek Hari.