Aasmani Thada Vastra, Halka Gulabi Gher Pajama Paag, Angocha Ruperi Kinari Ka, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Meene Ka Moti Ka Mor Pankhi Jaisi Kilangi, Ki Do Kilangi Va Mor Shikha, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Gulab Ki.