Safed Thada Vastra Avam Aasamani Angarakhi Suneri Va Ruperi Gher Pajama Raas Pataka, Matsyakrut Kundal, Shri Mastak Par Ruperi Topi Va Mukut, Aavaran Sone Moti Manek Panna Ke, Maala Do Safed.