Safed Thada Vastra Avam Kesari Khuntdar Vaagha Suneri Kinari Va Suneri Chape Ka Va Kule, Mayurakrut Kundal, Hara Pajama Avam Shri Mastak Par Morpankh Ki Chandrika, Aavaran Moti Va Panna Ke, Maala Ek Safed