Megh Shyaam Thada Vastra, Halka Gulabi Khontdar Vaagha Pajama Paag Ruperi Kinari Ke, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Mor Sheekha, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Do Gulab Ki.