Pannai Thada Vastra, Suthiya Gherdar Vaagha Paag, Gehra Gulabi Pajama, Laal Moje, Kano Mein Double Gutti, Shri Mastak Par Mor Sone Moti Ki Kilangi Va Katara, Aavaran Sone Moti Ke, Maala Ek Peeli, Suneri Kinari.