Safed Thada Vastar Avam Meghshyaam Me Peela Lahariya Ka Double Gherdar Vaagha Va Raas Patka Ruperi Kinari Ka, Mayurakrut Kundal Avam Shri Mastak Par Ruperi Va Panna Ke Topi Va Mukut Avam Aavaran Sabhi Sone Ke Avam Maala Ek Safed