Safed Thada Vastra Avam Aasamani Angarakhi Kesariya Jari Va Ruperi Jari Double Gher Laal Pajama Ras Pataka, Mayurakrut Kundal, Shri Mastak Par Sone Moti Manek Panna Ki Topi Mukut, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Safed