Firozi Thada Vastra Avam Laal Dhoti, Uparna Ruperi Kinari Ka Avam Paag, Karn Phool Avam Shri Mastak Par Mor Sheekha Moti Ki Avam Aavaran Moti Va Panna Ke Avam Do Maala Ek Laal Ek Safed