Megh Shyam Thada Vastra, Laal Gherdar Vaagha Pajama Paag Pataka Ruperi Kinari, Pannai Moje Ruperi Kinari, Kano Mein Gutti, Shri Mastak Par Moti Ki Double Kilangi, Aavaran Halka Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Peeli.