Chandani Thada Vastra, Laal Khoontdar Vaagha Pajama, Moje Ruperi Kinari Ke, Hari Ruperi Jari Ki Paag, Kaano Mein Matsyakrut Kundal, Shri Mastak Par Paanch Pankho Ki Mor Chandrika Va Moti Ki Choti, Aavaran Bhari Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Safed.