Laal Thada Vastra, Chandani Gher, Pajama, Paag, Angocha Ruperi Kinari Ka, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Pe Sone Moti Panna Ki Do Kilangi, Aavaran Sone Moti Paana Ke, Maala Ek Safed Va Ek Gulab Ki Tathi Ek Panna Hemal Ki.