Megh Shyam Thada Vastra, Ruperi Jari Ka Gher Va Pajama Paag, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Pardhni, Sone Moti Panna Ki Kilangi, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Gulab Ki Va Ek Hari.