Megh Shyaam Thada Vastra, Gulabi Mein Ruperi Lehariya Va Kinari Ka Khoontdar Vaagha, Pajama, Kule, Kaano Mein Mayurakrut Kundal, Shri Mastak Pe Sone Moti Manek Ke Tipare Ka Saaj, Choti, Aavaran Sone Moti Paana Ke, Maala Do – Ek Safed Va Ek Gulab Ki.