Halka Nimbu Rang Ka Thada Vastra Va Laal Dhoti Uparna Va Kule Ruperi Kinari Ke, Matsyakrut Kundal Avam Shri Mastak Par Morpankh Ki Chandrika Aavaran Suneri Moti Panna Ke Avam Maala Ek Peeli Safed