Hara Thada Vastra Avam Halka Gulabi Malkaanch Avam Matsyakrut Kundal Va Shree Mastak Par Suneri Va Moti Ka Tipara Ka Saaj Avem Suneri Moti Va Panna Ke Aavaran Avam Do Maala Gulabi Va Safed