Safed Thada Vastra Avam Aasamani Angarakhi Avam Laal Suneri Chape Ka Doubel Gher Raas Pataka Va Pajama, Mayurakrut Kundal, Shri Mastak Par Ruperi Topi Mukut Va Aavaran Sone Moti Manek Panna Ke, Maala Ek Safed.