Pannai Thada Vastra, Kesari Gherdar Vaagha Pajama Paag Pataka Suneri Kinari Ka, Kaano Mein Karnaphool, Shri Mastak Par Safed Double Kilangi Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Do Ek Peeli Va Ek Gulab Ki.