Megha Shyaam Thada Vastra, Kesari Khoontdar Vaagha Pajama Kule Pataka, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Suneri Va Moti Ka Sevara Ka Katara, Aavaran Sone Va Moti Ke, Maala Ek Safed Va Ek Gulab Ki.