Pannai Thada Vastra, Suthiya Khoontdar Vaagha Pajama Paag, Laal Moje Ruperi Kinari, Kano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Ka Kirit, Aavaran Halka Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Laal.