Peela Thada Vastra Va Laal Pichoda Va Paag Ruperi Kinari Ka, Do Do Karnphool Panna Ke Shri Mastak Par Ek Mor Sheekha Avam Aavaran Sabhi Panna Ke Avam Maala Ek Safed Mein Gulab Ki.