Halka Pannai Thada Vastra Avam Ruperi Jari Ka Gherdar Vaagha Pajama Avam Paag, Shri Mastak Par Ek Morpankh Aur Javara Dharave, Kaan Mein Gutti, Aavaran Bhari Sone Moti Manek Panna Ke, Avam Maala Do Safed Thaak Ki.