Aasmani Thada Vastra Avam Kesari Mor Kanchanidar Vagha, Mayurakrut Kundal Avam Shree Mastak Par Kesari Gokarn Va Peeli Chandrika Avam Aavaran Suneri Moti Panna Ke Choti Avam Maala Ek Safed Ek Laal.