Gehra Gulabi Thada Vastra Va Gherdar Vaagha Pajama Paag Suneri Kinari Va Moje, Kano Mein Double Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Ka Gol Turra, Aavaran Sone Moti Ke, Maala Ek Gulab Ki Va Ek Safed Hemal Ki.