Halka Pichoda Aur Jadav Ka Tipara, Kano Mein Mayurakrut Kundal, Shree Mastak Pe Tipore Ka Saaj Fuloka, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Do Safed Aur Ek Choti.