Safed Thada Vastra, Kesari Khoontdar Vaagha, Pajama Kule Ruperi, Kaano Mein Matsyakrut Kundal, Shri Mastak Par Teen Morpankhi Ki Chandrika Choti, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Do – Ek Peeli Dusari Gulab Ki.