Nimbu Rang Ka Thada Vastra, Laal Khontdaar Vaagha Pajama, Va Fenta Ruperi Kinari Ka, Kano Mein Gutti, Shri Mastak Par Gokarn Va Mor Shikha Peeli Va Gulabi Resham Ki, Aavaran Sone Moti Paana Ke, Maala Do, Ek Gulab Ki.