Safed Thada Vastra Kesari Pajama Angocha Va Paag Ruperi Kinari Ka Va Do Do Karnphool Avam Shri Mastak Par Ek Morpankh Avam Do Gwal Paag, Avam Aavaran Suneri Moti Va Panna Ke, Maal Ek Peeli