Aasmani Thada Vastra, Gulabi Khoontdar Vaagha Pajama Kule Pataka Suneri Kinari, Kaano Mein Matsyakrut Kundal, Shri Mastak Par Sone Moti Ka Sevara Va Choti, Aavaran Sone Moti Panna Ke Bhari, Maala Ek Peeli Va Dusari Gulab Ki.