Aasmani Thada Vastra, Chandani Khoontdar Vaagha Pajama Paag Ruperi Kinari,Kaano Mein Matsyakrut Kundal, Shri Mastak Par Chandani Kapde Ki Mor Sheekha Ruperi Kiran, Moti Ki Choti, Aavaran Bhari Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Safed.