Nimbu Rang Ka Thada Vastra, Gulabi Gher, Pajama, Paag, Angocha Ruperi Jari Ka, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Pe Mor Pankhi, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Gulab Ki.