Aasmani Thada Vastra Avam Kesari Khuntdar Vaaga Paag Ruperi Kinari Ka, Matsyakrut Kundal Avam Shri Mastak Par Mor Chandrika Avam Aavaran Suneri Moti Manek Panna Ke, Maala Peeli Ek Choti, Bhari Shringar