Gulabi Pardhani Aur Cheent Vali Paag, Shree Mastak Par Ek Gulabi Kilangi, Safed Moti Aur Sone Ke Aavaran, Teen Maala Safed Aur Ek Safed Aur Ek Gulab Ki.