Meghshyaam Thada Vastra, Laal Khoontdar Vaagha Pajama Paag Sunheri Kinari Ke, Panni Butti Ke Sunheri Kinari Laal Moje, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Ki Kilangi Va Sone Ki Gwal Paag Ki Joad, Aavaran Halka Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Safed.