Megh Shyam Thada Vastra, Gehra Laal Khontdaar Vaagha Pajama, Pannai Moje Suneri Kinari Ke, Kandhe Par Suneri Va Pannai Dhari Vaala Double Angocha, Kano Mein Mayurakrut Kundal, Shri Mastak Par Phule Ke Tipare Ka Saaj, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Safed.