Hara Thada Vastra Va Gulabi Dhoti Uparna Ruperi Kinari Ka Va Paag, Kaan Mein Gutti Avem Shri Mastak Par Jadaav Ka Loom Katara Avam Aavaran Suneri Va Moti Ke Avem Maala Ek Safed